Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hoàng Tân

2100666478

Mã số 2100666478 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hoàng Tân.

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hoàng Tân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2100666478 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hoàng Tân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Trà Vinh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2100666478 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Trà Vinh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hoàng Tân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2100666478 được cập nhật lần cuối vào lúc .