Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Newtime

3703031511

Mã số 3703031511 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Newtime.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Newtime đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703031511 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Newtime:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703031511 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Newtime trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703031511 được cập nhật lần cuối vào lúc .