Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyên Khôi

3703031342

Mã số 3703031342 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyên Khôi.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyên Khôi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703031342 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyên Khôi:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703031342 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyên Khôi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703031342 được cập nhật lần cuối vào lúc .