Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiền Thắng

2700937666

Mã số 2700937666 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiền Thắng.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiền Thắng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2700937666 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiền Thắng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Ninh Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2700937666 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Ninh Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiền Thắng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2700937666 được cập nhật lần cuối vào lúc .