Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy LD

5801472733

Mã số 5801472733 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy LD.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy LD đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801472733 kể từ ngày 15/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy LD:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801472733 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy LD trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801472733 được cập nhật lần cuối vào lúc .