Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Sơn Its

0316791252

Mã số 0316791252 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Sơn Its.

Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Sơn Its đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316791252 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Sơn Its:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316791252 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Sơn Its trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316791252 được cập nhật lần cuối vào lúc .