Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions

1101939415

Mã số 1101939415 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1101939415 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem SolutionsPhạm Thị Kim Vui - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions:

  • Địa chỉ:
    48A Ô7 Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
    .
  • Số điện thoại 0982000748.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1101939415 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Long An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Salem Solutions trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1101939415 được cập nhật lần cuối vào lúc .