Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Vũ Dũng

0202020760

Mã số 0202020760 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Vũ Dũng.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Vũ Dũng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202020760 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Vũ Dũng:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202020760 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Vũ Dũng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202020760 được cập nhật lần cuối vào lúc .