Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hùng Trang

0202103689

Mã số 0202103689 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hùng Trang.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hùng Trang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202103689 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hùng Trang:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202103689 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hùng Trang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202103689 được cập nhật lần cuối vào lúc .