Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Hà

0202134422

Mã số 0202134422 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Hà.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Hà đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202134422 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Hà:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202134422 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Hà trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202134422 được cập nhật lần cuối vào lúc .