Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khánh Trang

3603760937

Mã số 3603760937 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khánh Trang.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khánh Trang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603760937 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khánh Trang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603760937 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khánh Trang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603760937 được cập nhật lần cuối vào lúc .