Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân

3401192181

Mã số 3401192181 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3401192181 kể từ ngày 14/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/08/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân đã thành lập được hơn 3 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả HânNguyễn Hoa Mẫu Dơn - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân:

  • Địa chỉ:
    Thôn Đại Thành, Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
    .
  • Số điện thoại 0909330988.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3401192181 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khả Hân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3401192181 được cập nhật lần cuối vào lúc .