Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thành Hà Nam

0700842611

Mã số 0700842611 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thành Hà Nam.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thành Hà Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700842611 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thành Hà Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700842611 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thành Hà Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700842611 được cập nhật lần cuối vào lúc .