Công Ty TNHH Thương Mại LHĐ

0202027075

Mã số 0202027075 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại LHĐ.

Công Ty TNHH Thương Mại LHĐ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202027075 kể từ ngày 30/05/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại LHĐ:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202027075 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại LHĐ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202027075 được cập nhật lần cuối vào lúc .