Công Ty TNHH Thương Mại Minh Bảo DK

4201911779

Mã số 4201911779 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Minh Bảo DK.

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Bảo DK đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201911779 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Minh Bảo DK:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201911779 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Minh Bảo DK trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201911779 được cập nhật lần cuối vào lúc .