Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa

5702016391

Mã số thuế 5702016391 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5702016391 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa - còn có tên giao dịch là DUC NGHIA INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức NghĩaNguyễn Tiến Sỹ - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702016391 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa:

  • Địa chỉ:
    Tổ 48B1, khu 4A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702016391 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đức Nghĩa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.