Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Cường KB

0700847144

Mã số 0700847144 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Cường KB.

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Cường KB đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700847144 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Cường KB:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700847144 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên Cường KB trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700847144 được cập nhật lần cuối vào lúc .