Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh

4401070548

Mã số 4401070548 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh.

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4401070548 kể từ ngày 08/11/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 08/11/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh đã thành lập được hơn 6 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí NhanhTrần Vũ Trí - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh:

  • Địa chỉ:
    Thọ Lâm, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
    .
  • Số điện thoại 0978454268.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401070548 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Trí Nhanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4401070548 được cập nhật lần cuối vào lúc .