Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen

6101262690

Mã số thuế 6101262690 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6101262690 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen - còn có tên giao dịch là Sim Mang Den Co., Ltd được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 6101262690.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng ĐenNguyễn Đinh Thụy Quỳnh Trang - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 6101262690 với mã số thuế là 6101262690 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen đã thành lập được hơn 1 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen:

  • Địa chỉ:
    08 Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101262690 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Sim Măng Đen trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.