Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trần Đạt

4601575105

Mã số 4601575105 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trần Đạt.

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trần Đạt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601575105 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trần Đạt:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601575105 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trần Đạt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4601575105 được cập nhật lần cuối vào lúc .