Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quốc Ấn

1702232701

Mã số 1702232701 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quốc Ấn.

Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quốc Ấn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1702232701 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quốc Ấn:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Kiên Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1702232701 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kiên Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quốc Ấn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1702232701 được cập nhật lần cuối vào lúc .