Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Thảo

3002255270

Mã số 3002255270 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Thảo.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Thảo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002255270 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Thảo:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002255270 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Thảo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002255270 được cập nhật lần cuối vào lúc .