Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đặng Đạo

3101092330

Mã số 3101092330 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đặng Đạo.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đặng Đạo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101092330 kể từ ngày 26/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đặng Đạo:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101092330 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đặng Đạo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101092330 được cập nhật lần cuối vào lúc .