Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Nam

2902138994

Mã số 2902138994 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Nam.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902138994 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902138994 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Giang Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902138994 được cập nhật lần cuối vào lúc .