Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương

0801303817

Mã số 0801303817 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương.

Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801303817 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH TM Và VT Đại DươngNgô Thị Ninh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương:

  • Địa chỉ:
    Thôn Đôn Giáo, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
    .
  • Số điện thoại 0793387516.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801303817 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TM Và VT Đại Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801303817 được cập nhật lần cuối vào lúc .