Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Đạt

0202160454

Mã số 0202160454 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Đạt.

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Đạt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202160454 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Đạt:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202160454 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Đạt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202160454 được cập nhật lần cuối vào lúc .