Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Long Khai

4001251571

Mã số 4001251571 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Long Khai.

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Long Khai đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4001251571 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Long Khai:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4001251571 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Long Khai trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4001251571 được cập nhật lần cuối vào lúc .