Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng - Điện Đại Quang Minh

3702936941

Mã số 3702936941 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng - Điện Đại Quang Minh.

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng - Điện Đại Quang Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702936941 kể từ ngày 03/12/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng - Điện Đại Quang Minh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702936941 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng - Điện Đại Quang Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702936941 được cập nhật lần cuối vào lúc .