Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Dũng Tiến Thành

0402083528

Mã số 0402083528 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Dũng Tiến Thành.

Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Dũng Tiến Thành đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402083528 kể từ ngày 24/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Dũng Tiến Thành:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402083528 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Dũng Tiến Thành trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402083528 được cập nhật lần cuối vào lúc .