Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Xanh

0402117872

Mã số 0402117872 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Xanh.

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Xanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402117872 kể từ ngày 28/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Xanh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402117872 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Xanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402117872 được cập nhật lần cuối vào lúc .