Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long

4101603178

Mã số 4101603178 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long.

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4101603178 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4101603178 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4101603178 được cập nhật lần cuối vào lúc .