Công Ty TNHH TMDV & KT Hưng Bình

0402034390

Mã số 0402034390 là mã số thuế của Công Ty TNHH TMDV & KT Hưng Bình.

Công Ty TNHH TMDV & KT Hưng Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402034390 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TMDV & KT Hưng Bình:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402034390 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TMDV & KT Hưng Bình trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402034390 được cập nhật lần cuối vào lúc .