Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam

0700836209

Mã số 0700836209 là mã số thuế của Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam.

Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700836209 kể từ ngày 20/02/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20/02/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Trọng Tín Hà NamNguyễn Thị Uyển - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam:

  • Địa chỉ:
    Đường Lê Công Thanh kéo dài, khu tái định cư Đình Tràng, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
    .
  • Số điện thoại 0911588288.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700836209 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Trọng Tín Hà Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700836209 được cập nhật lần cuối vào lúc .