Công Ty TNHH Trung Hiếu Chemicals

0109895165

Mã số 0109895165 là mã số thuế của Công Ty TNHH Trung Hiếu Chemicals.

Công Ty TNHH Trung Hiếu Chemicals đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109895165 kể từ ngày 21/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Trung Hiếu Chemicals:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109895165 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Trung Hiếu Chemicals trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109895165 được cập nhật lần cuối vào lúc .