Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Passion

0202026988

Mã số 0202026988 là mã số thuế của Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Passion.

Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Passion đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202026988 kể từ ngày 30/05/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Passion:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202026988 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Passion trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202026988 được cập nhật lần cuối vào lúc .