Công Ty TNHH Từ Ngọc Hoa

3603754267

Mã số 3603754267 là mã số thuế của Công Ty TNHH Từ Ngọc Hoa.

Công Ty TNHH Từ Ngọc Hoa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603754267 kể từ ngày 21/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Từ Ngọc Hoa:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603754267 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Từ Ngọc Hoa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603754267 được cập nhật lần cuối vào lúc .