Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học F.K

0402103319

Mã số 0402103319 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học F.K.

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học F.K đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402103319 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học F.K:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402103319 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học F.K trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402103319 được cập nhật lần cuối vào lúc .