Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoa Đại Việt

0316601173

Mã số 0316601173 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoa Đại Việt.

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoa Đại Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316601173 kể từ ngày 21/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoa Đại Việt:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316601173 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoa Đại Việt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316601173 được cập nhật lần cuối vào lúc .