Công Ty TNHH Tư Vấn - Giáo Dục Nguyễn Ngọc

3702888818

Mã số 3702888818 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn - Giáo Dục Nguyễn Ngọc.

Công Ty TNHH Tư Vấn - Giáo Dục Nguyễn Ngọc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702888818 kể từ ngày 01/07/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn - Giáo Dục Nguyễn Ngọc:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702888818 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn - Giáo Dục Nguyễn Ngọc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702888818 được cập nhật lần cuối vào lúc .