Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Trúc Vy

3702932961

Mã số 3702932961 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Trúc Vy.

Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Trúc Vy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702932961 kể từ ngày 20/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Trúc Vy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702932961 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Thi Công Trúc Vy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702932961 được cập nhật lần cuối vào lúc .