Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Thiên Hà

3702922064

Mã số 3702922064 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Thiên Hà.

Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Thiên Hà đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702922064 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Thiên Hà:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702922064 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Thiên Hà trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702922064 được cập nhật lần cuối vào lúc .