Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Minh

5000889123

Mã số 5000889123 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Minh.

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000889123 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Minh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000889123 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000889123 được cập nhật lần cuối vào lúc .