Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Song Minh

0316834844

Mã số 0316834844 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Song Minh.

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Song Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316834844 kể từ ngày 29/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Song Minh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316834844 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Song Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316834844 được cập nhật lần cuối vào lúc .