Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Thành QD

3002222645

Mã số 3002222645 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Thành QD.

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Thành QD đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002222645 kể từ ngày 24/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Thành QD:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002222645 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Thành QD trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002222645 được cập nhật lần cuối vào lúc .