Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Sông Đà Điện Biên

5600339675

Mã số 5600339675 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Sông Đà Điện Biên.

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Sông Đà Điện Biên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5600339675 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Sông Đà Điện Biên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Điện Biên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5600339675 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Điện Biên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Sông Đà Điện Biên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5600339675 được cập nhật lần cuối vào lúc .