Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kỹ Thuật Nam Thắng

1801713389

Mã số 1801713389 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kỹ Thuật Nam Thắng.

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kỹ Thuật Nam Thắng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801713389 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kỹ Thuật Nam Thắng:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801713389 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kỹ Thuật Nam Thắng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801713389 được cập nhật lần cuối vào lúc .