Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Tâm Anh

3401224725

Mã số 3401224725 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Tâm Anh.

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Tâm Anh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3401224725 kể từ ngày 30/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Tâm Anh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3401224725 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tâm Tâm Anh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3401224725 được cập nhật lần cuối vào lúc .