Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng - Thương Mại Chí Tiến

2001358779

Mã số 2001358779 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng - Thương Mại Chí Tiến.

Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng - Thương Mại Chí Tiến đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2001358779 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng - Thương Mại Chí Tiến:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cà Mau
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2001358779 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cà Mau.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng - Thương Mại Chí Tiến trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2001358779 được cập nhật lần cuối vào lúc .