Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Duy Linh

4101601501

Mã số 4101601501 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Duy Linh.

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Duy Linh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4101601501 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Duy Linh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4101601501 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Duy Linh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4101601501 được cập nhật lần cuối vào lúc .