Công Ty TNHH Tuấn Tét Test 1892021 Số 2

9109596910

Mã số 9109596910 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tuấn Tét Test 1892021 Số 2.

Công Ty TNHH Tuấn Tét Test 1892021 Số 2 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 9109596910 kể từ ngày 18/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tuấn Tét Test 1892021 Số 2:

  • Địa chỉ:
    Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 9109596910 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tuấn Tét Test 1892021 Số 2 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 9109596910 được cập nhật lần cuối vào lúc .